Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem oraz Koordynatorem Programu Lojalnościowego (zwanego dalej Programem) jest Sklep internetowy La Miu, dostępny pod adresem internetowym www.lamiu.pl, prowadzony jest przez Monikę Jurczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą La Miu Monika Jurczak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7981481527
 2. Regulamin Programu Lojalnościowego oznacza niniejszy dokument i jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Programu.
 3. Klient Organizatora to każdy podmiot, który przy wykorzystaniu serwisu https://lamiu.pl/ zawarł z Organizatorem umowę sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym Organizatora pod adresem https://lamiu.pl/
 4. Adresatem Programu są wszyscy zarejestrowani klienci sklepu internetowego https://lamiu.pl/ posiadający konto klienta zwani dalej Klientami.
 5. Konto Klienta to oprogramowanie, w którym Klient może uzyskać informacje na temat historii i szczegółów zamówień, rachunków, powiadomień oraz punktów lojalnościowych.

II Uczestnictwo w programie  

 1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.
 2. Klientem Programu może być każdy podmiot posiadający zdolność prawną i przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który utworzył własne Konto Klienta.
 3. Podmiot nie będący Klientem Organizatora uzyskuje status Klienta Programu, akceptując Regulamin podczas rejestracji Konta Klienta, co oznacza jednocześnie przystąpienie do Programu.
 4. Klient ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związaną z niemożliwością dostarczenia nagrody.
 5. Klient ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych przez swoje Konto Klienta.

III Zasady przyznawania nagród i potwierdzenie ich odbioru

 1. Za każde wydane w sklepie internetowym https://lamiu.pl/ 10 złotych Klient otrzyma 1 punkt lojalnościowy. Dodatkowo za zapis do newslattera oraz każdą opinie pod produktami w sklepie https://lamiu.pl/ Klient otrzymuje po 2 punkty.
 2. Zebrane punkty Klient może zamieniać na rabat na zakupy w sklepie https://lamiu.pl/ z wyłączeniem kosztów przesyłki.
 3. Rabat -5% naliczy się automatycznie w koszyku po uzbieraniu 100 punktów, natomiast po uzbieraniu 200pkt klient otrzyma rabat -7%. Aby z niego skorzystać trzeba być zalogowanym podczas robienia wszystkich zakupów w sklepie https://lamiu.pl/
 4. Po zastosowaniu wszystkich form rabatów, którymi dysponuje klient, wartość towarów w zamówieniu musi być wyższa niż zero złotych.

IV Postanowienia końcowe

 1.  Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres lamiu.handmade@gmail.com. Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.  
 2. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów uczestniczących w Programie jest Organizator.  
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, nie krótszy niż 14 dni.  
 4. Regulamin nie wyłącza żadnych postanowień innych Regulaminów lub Umów zawartych przez Klienta z Organizatorem.  
 5. Regulamin może być zmieniony w każdej chwili, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl