Bon podarunkowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem oraz Koordynatorem Programu Lojalnościowego (zwanego dalej Programem) jest Sklep internetowy La Miu, dostępny pod adresem internetowym www.lamiu.pl, prowadzony jest przez Monikę Jurczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą La Miu Monika Jurczak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7981481527
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
 4. Wartość Bonów oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej https://lamiu.pl/
 5.  Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym https://lamiu.pl/
 6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
 8. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 12 miesięcy od daty jego wystawienia
 9. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 10. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

II Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy oznaczone, w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.
 2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w wartości przekraczającej wartość bonu (kwota minimalna: 50 groszy). Nadwyżkę można opłacić metodami płatności określonymi na stronie internetowej https://lamiu.pl/ dostępnymi metodami płatności określonymi na stronie https://lamiu.pl/
 4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
 5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane
 6. Bon wydawany jest w formie elektronicznej. Zostanie wysłany na podany adres mailowy podczas składania zamówienia.
 7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.
 8. Bony podarunkowe nie łączą się / nie sumują się z innymi kuponami rabatowymi w ramach jednego zamówienia
 9. Przy zakupi bonu podarunkowego nie doliczamy kosztu wysyłki. Bon podarunkowy jest to produkt elektroniczny.

III. Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące bonów podarunkowych należy wysyłać na adres lamiu.handmade@gmail.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia.
 2. Bon podarunkowy nie podlega zwrotowi.

IV Postanowienia końcowe

 1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl